Nikolai Lyngo, Senior Vice President & Head of Corporate Strategy, Statoil

8:10

Interview with Nikolai Lyngo, Senior Vice President & Head of Corporate Strategy, Statoil

Complete Gallery Similar Videos